Tuesday, May 18, 2010

Derasa..

la7oooooool
man5ali9 e7naa??:x
wallah laya3a chabdii wath3ee ma3a elderasaa e3awer ilgalb!;s never knew that studying arabic was that difficult you know 3rab and shit...
wallah 9ayer ilwathe3
meemz + kitab il3arabii = 5iznee wa5izik!
seriously?! 7adii mit2azmaa! yallah inshallah bas i pass it waftaak!;(